Societatea Română de Hemostază şi Tromboză (SRHT) a fost constituită ca urmare a entuziasmului şi iniţiativei unor cadre medicale din Clinica de Hematologie Colţea. La începutul anului 2007 s-a constituit un comitet de iniţiativă care a lansat invitaţii unor personalităţi din lumea medicală şi, de asemenea, unor tineri dornici să participe, să ajute şi, nu în ultimul rând, să înveţe şi să-i înveţe şi pe alţii ce înseamnă de fapt hemostaza şi tromboza în lumina cercetărilor din ultimii ani.
 
A devenit un fapt evident că evaluarea, diagnosticul şi tratamentul pacienţilor cu tromboze sau sindroame hemoragipare, este esenţial în cadrul multor specialităţi medicale. Fără studii multidisciplinare, cu participarea specialiştilor din hematologie, medicină internă, laborator clinic, ginecologie, neurologie etc., practic nu este posibil de pus un diagnostic corect în astfel de afecţiuni. Ca urmare s-a impus constituirea unui forum care să unească toţi aceşti specialişti, să elaboreze ghiduri de explorare şi protocoale de lucru în patologia hemostazei prin colaborare cu forumurile internaţionale de specialitate.
 
Acesta a fost impulsul care a condus la constituirea SRHT şi, spre surprinderea tuturor, multe cadre medicale din diverse specialităţi au agreat această iniţiativă devenind membri fondatori ai unei societăţi de profil care şi-a propus desfăşurarea de activităţi educaţionale, de cercetare – dezvoltare şi didactice în acest domeniu